Menu

Bredde- & Ungdomskonsulent

Bredde og ungdomskonsulent i MorsØ FC.

Michael 'Dixie' Blond ansat som B&U konsulent i MorsØ FC. Michael er 46 år gammel og har tyve års erfaring inden for forenings arbejde, trænergerninger, udvalgs- og bestyrelses arbejde. Derudover er Michael også far til fire fodbolddrenge.

Michael er uddannet B&U konsulent ved DBU.

Arbejdsopgaver.

  • Det er ungdomskonsulentens overordnede ansvar - i samarbejde med bestyrelsen samt fodboldudvalget, at drage omsorg for, at klubbens hold fungerer i det daglige efter MorsØ FCs udstukne retningslinjer (jf. Den-blåsorte tråd)
  • Coache trænere - observere træningen, komme med forslag til øvelser, metoder m.m. der leder træningen i den retning MorsØ FC ønsker (jf. Den-blå-sorte tråd)
  • Finde relevante DBU kurser til trænere.
  • Tilrettelægge inspirationskurserfor trænere.
  • Deltage aktivt i gruppers evt. problemløsning.
  • Deltage i UU møder.
  • Deltage i forældremøder.
  • Implementere Fair Play i MorsØ FC for ungdommen.