Menu

Alkoholpolitik

Klubbens ledere, trænere og spillere må ikke indtage alkohol før og under udførelse af træning og ved afvikling af kampe

Når trænere og ledere i øvrigt optræder i Morsø FC regi forventes det af dem, at de kun indtager alkohol i så begrænset mængde, at de til stadighed fuldt ud er i stand til at varetage det ansvar, der som ledere påhviler dem, og at de ikke bringer klubbens navn i miskredit. Spilleres umådeholden indtagelse af alkohol i klubbens lokaliteter tolereres ikke.

Spillere fra ungdomsafdelingen (til og med U19) og ledere under 18 år må ikke købe eller nyde alkohol i forbindelse med nogen aktiviteter i Morsø FC regi. Det gælder både til træning, ved hjemme- og udekampe samt ved andre arrangementer af enhver art arrangeret af klubben i klubbens faciliteter eller under fodboldrejser og ved deltagelse i stævner.

Ved særlige lejligheder og arrangementer må U19-spillere med leders/træners udtrykkelige tilladelse og under leders/træners ansvar dog nyde alkohol i begrænset mængde. Lederen/træneren kan inddrage tilladelsen til spillere, som efter hans skøn ikke kan administrere denne frihed.

For alle gælder, at medbragt øl og spiritus ikke må nydes i klubhuset, når kantinen er åben.

Luk